Kontakt

Názov spoločnosti: Gymnázium Š. M.
Adresa: Školská
Štát: Slovensko

Telefón: +0916 623 455
E-mail: GŠM@gmail.com
Fax: +123 465 822